NAZIV PROJEKTA:

Amicoeur — prijatelj srca

KRATKI OPIS PROJEKTA:

AMICOEUR™ (franc. Ami = prijatelj, Coeur = srce) je prijenosni uređaj koji kombinira funkcionalnosti digitalnog stetoskopa, jednokanalnog EKG-a i mjerenja temperature. Zajedno s popratnom aplikacijom omogućava potpuno novu, jednostavnu i cjenovno prihvatljivu metodu za svakodnevno praćenje rada srca i obavljanje preventivnih pregleda. Kreiran je s ciljem olakšavanja provođenja preventivnih pregleda kod sportaša, kao iznimno rizične skupine po pitanju iznenadne srčane smrti.

Metoda je primarno namijenjena sportašima — individualnim i grupama sportaša, odnosno sportskim klubovima — čijoj upotrebi su prilagođeni i uređaj i aplikacija. …

Amicoeur PR

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store