AMICOEUR — PRIJATELJ SRCA

NAZIV PROJEKTA:

Amicoeur — prijatelj srca

KRATKI OPIS PROJEKTA:

AMICOEUR™ (franc. Ami = prijatelj, Coeur = srce) je prijenosni uređaj koji kombinira funkcionalnosti digitalnog stetoskopa, jednokanalnog EKG-a i mjerenja temperature. Zajedno s popratnom aplikacijom omogućava potpuno novu, jednostavnu i cjenovno prihvatljivu metodu za svakodnevno praćenje rada srca i obavljanje preventivnih pregleda. Kreiran je s ciljem olakšavanja provođenja preventivnih pregleda kod sportaša, kao iznimno rizične skupine po pitanju iznenadne srčane smrti.

Metoda je primarno namijenjena sportašima — individualnim i grupama sportaša, odnosno sportskim klubovima — čijoj upotrebi su prilagođeni i uređaj i aplikacija. Moći će ju primjenivati i ostali individualni i grupni korisnici s potrebom svakodnevnog praćenja srčanog stanja — srčani bolesnici, starački domovi, fitness klubovi i sl.

CILJEVI I OČEKIVANI REZULTATI:

Provođenje projekta omogućava lansiranje proizvoda koji je radikalna novost na tržištu, visoke dodane vrijednosti i s izraženim potencijalom rasta, s naglaskom na inozemna tržišta. Time će se osigurati jačanje kapaciteta inovativnog i na znanju zasnovanog MSP za rast na međunarodnom i globalnom tržištu te jačanje njegove konkurentnosti.

Obzirom na činjenicu kako je proizvod razvijen u Hrvatskoj te kako je planirana i proizvodnja u Hrvatskoj, projekt će imati značajan pozitivni ekonomski i društveni učinak unutar granica RH. Doprinijeti će povećanju broja zaposlenih, povećanju produktivnosti i konkurentnosti hrvatskog gospodarstva, povećanju izvoza i priljeva stranog kapitala. Njegovo provođenje omogućiti će pozitivan učinak u vidu popularizacije telemedicine i korištenja modernih tehnologija u svrhu prevencije.

UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA: 1.354.425,80 kn

IZNOS KOJI SUFINANCIRA EU: 1.151.261,92 kn (84,99 %)

RAZDOBLJE PROVEDBE PROJEKTA: 22.07.2019. — 30.04.2021.

KONTAKT OSOBA ZA VIŠE INFORMACIJA: Mirta Jelušić, direktor — 098 929 7067

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Sadržaj ove stranice isključiva je odgovornost tvrtke ESPV j.d.o.o.